Kyoto-Autumn


Shinnyodoh
 


Shohrenin Uji-jinja


Mansyuin  
 


Shisendoh Enkohji


Shimogamo-jinja    
   


Rengeji


Anrakuji Himukai-daijinguh Kurotani


Camera : Canon EOS D 30
Lense : EF 28-70mm f2.8 L USM
24-29,Nov,2001


Main Page